100 Tahun ‘Aisyiyah Berkaya Nyata

Sejak awal berdiri hingga berusia 100 tahun, gerakan ‘Aisyiyah tetap istiqomah berpihak pada kaum marjinal melalui berbagai kegiatan pemberdayaan di masyarakatmaupun amal usaha. Kegiatan pemberdayaan maupun amal usaha itu pun terus berkembang sejalan dengan tantangan zaman yang terus berubah. Meskipun demikian, paham Islam berkemajuan dan spirit al-Ma’un tetap menjiwai setiap gerakan ‘Aisyiyah untuk mencerahkan bangsa. Sedikt diantara kiprah ‘Aisyiyah selama 100 tahun itu ialah sebagai berikut.

a. Mendirikan Frobel/Taman Kanak-kanak (1919)

b. Meningkatkan mushala perempuan (1922)

c.  Pemberantasan buta huruf latin dan arab (1923)

d. Menerbitkan majalah SA (1926)

e. Pemrakarsa terbentuknya KOWANI (1928)

f.  Membentuk pengajian Wal’asri (1930)

g. Mendirikan pengajian Adzakirat (1930) dan berkembang menjadi Pembinaan Wanita Desa (PWD) (1974) dan BUEKA

h. Mengadakan Baby Show (1934)

 

sumber: Suara ‘Aisyiyah